Werkzaamheden Hertstraat - Kleine Weststraat: timing en huisvuilophaling

De werken in de Hertstraat intussen van start gegaan. We geven je een nieuwe stand van zaken met extra praktische informatie.

Hertstraat

Deze week werd gestart met de voorbereidende werken voor het plaatsen van de filters die het grondwater zullen oppompen tijdens de werken. De aanleg van de riolering start op maandag 6 februari 2023 vanaf het kruispunt met de Adolf Buylstraat richting Langestraat.

Kleine Weststraat

Tijdens de werkzaamheden zullen de woningen en/of garages in de Kleine Weststraat (tussen de Christinastraat en de Hertstraat) niet toegankelijk zijn voor voertuigen. Bewoners en garagehouders kunnen een minderhinderkaart aanvragen bij het Parkeerloket van Stad Oostende.

Huisvuilophaling

Tijdens de werken wijzigt de huisvuilophaling. Zowel in de Hertstraat als in de Kleine Weststraat kan het afval niet voor de woning worden aangeboden. Na de heraanleg van dit kruispunt (eind mei) is dit wel weer mogelijk.

Aan de bewoners wordt gevraagd om het huisvuil tijdens de werkzaamheden aan te bieden op het kruispunt van de Hertstraat en de Langestraat? 

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 20 of openbaardomein@oostende.be 

  

 

Gepubliceerd op donderdag 2 februari 2023 0.00 u.