Werkzaamheden Ibisstraat: vernieuwing voetpaden

Half november start de onderhoudsaannemer met het vernieuwen van de voetpaden in de Ibisstraat. Daarnaast wordt ook de rijweg aan de zijde van de even huisnummers opgebroken en heraangelegd.

Half november start de onderhoudsaannemer met het vernieuwen van de voetpaden in de Ibisstraat. Daarnaast wordt ook de rijweg aan de zijde van de even huisnummers opgebroken en heraangelegd. Aansluitend worden de voetpaden van de Adelaarstraat vernieuwd.

Bewponers moeten er rekening mee houden dat de garages en opritten tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn. De hinder zal beperkt blijven en plaatselijk verkeer blijft mogelijk (uitgezonderd in de Ibisstraat aan de zijde van de even huisnummers).

De duur van de werken wordt geraamd op een tiental weken. Tijdens het kerstverlof zal er niet gewerkt worden.

Om de ophaling van huisvuil, pmd en papier en karton vlot te laten verlopen, vragen we de bewoners om het huisvuil op de hoek van de straat te plaatsen.

De planning is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Meer info bij de directie Openbaar Domein, T 059 25 87 10 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op vrijdag 29 oktober 2021 0.00 u.