Vernieuwing voetpaden in de Snepstraat

Op maandag 23 mei start de onderhoudsaannemer met het vernieuwen van de voetpaden in de Snepstraat.

De stad blijft vernieuwen en daarom worden de voetpaden volledig gerenoveerd. De duur van de werkzaamheden is voorzien voor een zestal weken. De planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Aan de burgers wordt gevraagd om de auto op een andere plaats te parkeren omdat garages en inritten tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn. De hinder zal beperkt blijven waardoor plaatselijk verkeer mogelijk blijft.

Om de ophaling van huisvuil, pmd en papier en karton vlot te laten verlopen, vragen we de inwoners het huisvuil op de hoek van de straat te plaatsen. 

De situatie wordt ook duidelijk aangegeven ter plaatse.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, 059 26 87 10 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2022 12.30 u.