Werkzaamheden omgeving Sint-Catharinaplein

Op dinsdag 28 januari 2020 startte Proximus –in kader van het Go4Fiber project- met de aanleg van een glasvezelkabel aan het Sint-Catharinaplein tussen de Stuiverstraat en de Leffingestraat. Tezelfdertijd zal FARYS de hoofdleiding in de straat vernieuwen.

Naast de werkzaamheden van Proximus en FARYS zal er ook op de hoeken van de Leffingestraat en de Nijverheidstraat worden gewerkt.

Beide werken zullen een tweetal weken duren. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Hou er rekening mee dat er tijdens de werkzaamheden mogelijks wat plaatselijke hinder kan zijn. Aansluitend worden de huisaansluitingen geïnstalleerd.

Aan de omwonenden wordt gevraagd om tijdens werkzaamheden de huisvuil-, pmd-zakken en karton op de hoek van de straat te plaatsen, bereikbaar voor de ophaalwagens. Dat kan op de hoek van de Stuiverstraat of de Nijverheidstraat. 

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 11 of openbaardomein@oostende.be

Gepubliceerd op vrijdag 24 januari 2020 0.00 u.