Werkzaamheden Park Nieuwe Koers: start fase 2

Momenteel zijn de werkzaamheden aan Park Nieuwe Koers volop aan de gang. De eerste fase is intussen bijna voltooid.

Er werd een fiets- en wandelverbinding gemaakt van de Nieuwpoortsesteenweg naar Astropolis bij de Duinkerkseweg. Astropolis is een centrum voor sterrenkunde en ruimtevaart en beschikt over onder meer tentoonstellingsruimtes, een telescoop en een zonnekijker.

Zo’n 13 hectare akkerland werd omgevormd tot een buurtpark voor de bewoners van Mariakerke, met weidse zichten op het open landschap. Eveneens werd er accommodatie voorzien om één keer per jaar een evenement te organiseren op het terrein. In april wordt verder gewerkt aan de omgevingsaanleg rond Astropolis.

Vanaf 20 februari 2019 gaat de tweede fase van de omgevingswerken van start. De werkzaamheden omvatten de aanleg van volk- en gemeenschapstuinen met een boomgaard. Daarnaast wordt een parking aangelegd die zowel dienst zal doen als parking voor het nabijgelegen Woonzorgcentrum als voor de parkbezoekers. Er worden meer dan 50 volkstuintjes aangelegd van 25 m² en een aantal grotere percelen die voorbehouden worden voor verenigingen, scholen en andere organisaties. Tot slot worden er zitbanken geïnstalleerd met zicht op de drie oude platanen. Dit gedeelte van het park wordt een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud, voor de omwonenden, de rusthuisbewoners en hun bezoekers.

Voor alle vragen en problemen kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, op de vierde verdieping van het Stadhuis, T 059 25 87 19 of openbaardomein@oostende.be.

Gepubliceerd op donderdag 21 februari 2019 18.14 u.