Werkzaamheden Rogierlaan: planning en verkeersmaatregelen

Binnenkort starten er dringende herstellingswerken aan de voorgevel van leefschool De Vlieger. Om een veilige en vlotte doorstroming te kunnen blijven garanderen voor alle weggebruikers, wordt de verkeerssituatie gewijzigd.

Binnenkort starten er dringende herstellingswerken aan de voorgevel van leefschool De Vlieger. De gevel wordt volledig gerenoveerd en gerestaureerd. Naast de gevelwerken zullen er ook nieuwe ramen en dubbel glas worden geplaatst. Om een veilige en vlotte doorstroming te kunnen blijven garanderen voor alle weggebruikers, wordt de verkeerssituatie gewijzigd. 

Verkeersmaatregelen 

De Rogierlaan tussen de Euphrosina Beernaertstraat en het Leopold I-plein wordt éénrichtingsverkeer in de richting van het Leopold I-plein. 
De parkeerstrook links van de rijweg blijft behouden. De rijweg wordt versmald om zo aan de rechterzijde een ruime strook vrij te maken om fietsers en voetgangers veilig langs de werken te laten passeren. De rijweg en de zone voor de zachte weggebruiker worden door middel van lage hekkens van elkaar gescheiden. 

De parkeerzone aan de kant van de school wordt omwille van veiligheidsredenen afgebakend en maakt deel uit van de werfzone. Op het voetpad aan de zijde van de school komt een stelling over de volledige breedte van het schoolgebouw. 

Voor de zachte weggebruikers wordt een speciaal ingerichte zone voorzien tussen de versmalde rijweg en het huidige voetpad. De fietsenstallingen op het voetpad ter hoogte van de school blijven bereikbaar vanaf de straatzijde. 

Ook blijven er enkele parkeerplaatsen voor kort parkeren beschikbaar. 

Planning van de werken

Vanaf donderdag 3 november 2022 worden voorbereidende werken uitgevoerd om aansluitend de stelling te kunnen plaatsen. Vanaf dan wordt ook alle signalisatie aangepast om de Rogierlaan tussen de Euphrosina Beernaertstraat en het Leopold I-plein in te richten als een straat met éénrichtingsverkeer. 

Het is de bedoeling dat de werken afgewerkt zullen zijn tegen eind juni 2023, uiteraard mits een vlot verloop van de werken en gunstige weersomstandigheden. Mocht de planning wijzigen, dan wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Voor meer info kunt u terecht bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 08 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op maandag 31 oktober 2022 0.00 u.