Werkzaamheden Warmtenet omgeving Edith Cavellstraat

Op 2 augustus wordt gestart met de werken voor het Warmtenet in de Edith Cavellstraat. De werken duren tot 15 oktober. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, geldt een aantal verkeersmaatregelen.

Op maandag 2 augustus starten de warmtenetwerken in de Edith Cavellstraat. De werf start aan het kruispunt met de Kaïrostraat en schuift op richting Verenigde Natieslaan. Tijdens de werken wordt de Cavellstraat voor alle verkeer afgesloten. De doorgang voor voetgangers blijft steeds mogelijk. Het einde van de werken is voorzien uiterlijk op 15 oktober 2021. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

De omgeving van de werken wordt beperkt tot lokaal verkeer. Waar nodig wordt tweerichtingsverkeer geïnstalleerd om de wijk maximaal toegankelijk te houden.

AZ Sint-Jan campus Serruys

Het ziekenhuis blijft bereikbaar via de hoofdingang in de Kaïrostraat. Deze is te bereiken via de Koninginnelaan of de Peter Benoitstraat. Ook de personeelsparking in de Edith Cavellstraat blijft bereikbaar.

COVID Testcentrum

Het testcentrum COVID in de Edith Cavellstraat blijft bereikbaar via het voetpad, kant ziekenhuis.

Huis van het Kind Edith – Huistartsenkring / Huisartsenwachtpost

Het Huis van het Kind Edith en de Huistartsenkring / Huisartsenwachtpost blijven bereikbaar via het voetpad,
kant Hospitaalstraat.

Sociaal huis - leveranciers

Het Sociaal huis blijft bereikbaar voor leveranciers, via een speciaal aangelegde inrit, te bereiken vanaf de Kaïrostraat.

De Lijn - haltes Sociaal Huis en hoofdingang ziekenhuis

De Lijn zal een aangepast traject volgen, te raadplegen aan de huidige haltes

Huisvuilopahling

Tijdens de werken kunnen bewoners hun vuilnis aanbieden op de hoek van de werfzone.

Minder Hinder

Om deels tegemoet te komen aan het parkeero1ngemak kunt u terecht bij de firma Streeteo by Indigo (Hendrik Serruys-laan 38, T 059 80 69 59) voor een gratis minderhinderkaart. Daarmee kunt u gratis parkeren op het openbaar domein van de Stad Oostende tijdens de duur van de werkzaamheden. Bij de aanvraag moet identiteitskaart en een afschrift van de volgende documenten worden gevoegd: inschrijvingsbewijs van het voertuig op naam van de aanvrager én eigendomsbewijs of huurovereenkomst van de woning en/of garage. Indien de naam van de aanvrager niet dezelfde is als de naam op het inschrijvingsbewijs van de wagen, dan is een attest van de firma vereist, waaruit blijkt dat de aanvrager permanent over de wagen beschikt. Met een minderhinderkaart is het ook toegestaan om te parkeren op bewonersparkeerplaatsen.

Contact

Jeroen Soenens – Steve De Groote – 059 44 75 08 Visser & Smit Hanab voert de werken uit. Tim Zegers - 09 371 71 71

Meer info over het Warmtenet Oostende op www.warmtenetoostende.be

Gepubliceerd op dinsdag 20 juli 2021 0.00 u.