Werkzaamheden Warmtenet: stand van zaken

De uitbouw van een warmtenet in Oostende is nog steeds volop aan de gang. Momenteel wordt nog gewerkt in de Zandvoordestraat en t.h.v. de leidingenbrug over de Ringlaan. We geven je graag een stand van zaken mee voor de start van het bouwverlof.

Zandvoordestraat

De werken verlopen volgens schema. De eerste fase wordt voor het bouwverlof tijdelijk hersteld met asfalt. Na het bouwverlof zal de tweede fase van start gaan vanaf de IJslandstraat. Een concrete timing wordt later meegedeeld.

Ringlaan

Aanvankelijk waren er wat tegenslagen waardoor de werken vertraging opliepen. Hierdoor is de plaatsing van de leidingenbrug op zaterdag 15 of 22 juni niet meer mogelijk. Door de verminderde activiteit werd in samenspraak met de politie de omleiding voor de fietsers voorlopig ongedaan gemaakt. Ondertussen werden de voorbereidingen voor de funderingen wel al getroffen en zullen de paalfunderingen op 17,18 en 19 juni geplaatst worden, waardoor de toegang voor de fietsers van en naar Bredene via de fietserstunnel niet mogelijk zal zijn tijdens deze 3 dagen. Daarna wordt deze verbinding terug open gesteld.

Tijdens de periode van 24 juni tot 14 juli zal de fietserstunnel nogmaals voor een drietal dagen afgesloten worden omdat de funderingsplaten dan gegoten worden. Aansluitend wordt de fietsersomleiding terug ongedaan gemaakt, tot het plaatsen van de leidingenbrug (na het bouwverlof en de vakantieperiode). Deze werkzaamheden worden voorzien op zaterdag 7 september of op 14 september (afhankelijk van de weersomstandigheden). De werken nemen een tiental uur in beslag.

Ook de voorbereidingswerken voor de werfzone voor de opbouw van de leidingenbrug aan de rechterkant van de Ringlaan aan het fietspad Groene 62 werden reeds getroffen. Door een grotere werfzone zal de hinder tot een minimum worden beperkt en zullen de fietsers blijvend door kunnen rijden. Een fietsersomleiding is hierdoor overbodig. De leidingenbrug wordt in de komende weken naast het fietspad opgebouwd en zal voor het bouwverlof afgewerkt worden.

Meer info op www.warmtenetoostende.be/

Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019 0.00 u.