Werkzaamheden Zandvoordestraat: stand van zaken

De werkzaamheden voor de heraanleg van de fietspaden in de Zandvoordestraat zijn nog steeds volop aan de gang. We geven een recente stand van zaken mee voor en na het bouwverlof.

Het was de bedoeling om de werken te beëindigen tegen het bouwverlof (17 juli 2020). Ondanks de coronacrisis is de aannemer steeds blijven verder werken, weliswaar met een beperktere bezetting om rekening te kunnen houden met alle veiligheidsvoorschriften. Door de coronacrisis moest de aannemer helaas wel langer wachten op materialen en onderaannemers. Vele onderaannemers werkten immers niet tijdens de crisis. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de werken niet zullen afgewerkt raken tegen half juli.

Planning tot aan het bouwverlof

Er wordt gewerkt tot aan het bedrijf Mainfreight Logistic Services (Zandvoordestraat 405). Tot daar zal alles zoveel mogelijk afgewerkt worden tegen het bouwverlof. Streefdoel is om het fietspad af te werken tot en met de toplaag in asfalt en ook de inritten af te werken, net zoals de trottoirs, bushaltes en groenzones.

Herstellingswerkzaamheden kruispunt

Om een nog onbekende reden werd er een verzakking vastgesteld aan het kruispunt Zandvoordestraat – Stationstraat – A10. Op maandag 13 juli 2020 wordt de rijweg daarom plaatselijk opgebroken in functie van het schadedossier.

De werkzone zal worden afgebakend, maar de lichten blijven normaal werken. Verkeer op het kruispunt blijft mogelijk in alle richtingen, maar deels over versmalde rijbanen. De bedoeling is om op vrijdag 17 juli 2020 het kruispunt opnieuw te herstellen, onder voorbehoud dat er geen bijkomende ernstige schade wordt vastgesteld.

Planning vanaf 10 augustus 2020 (na het bouwverlof)

Vanaf 10 augustus start de verdere opbraak van het fietspad vanaf de Zandvoordestraat 405 tot aan de woningen ter hoogte van de Zandvoordestraat 379. Er wordt dan werk gemaakt van de aanleg van het resterende gedeelte van het fietspad met bijhorende werken voor de aanleg van trottoirs en parkeerstroken. Ook de middengeleiders - oversteekplaatsen voor fietsers - worden op de rijweg aangebracht.

Ter hoogte van het kruispunt met de Klokhofstraat – aan de zijde van  verbrandingsoven – wordt de weg uitgebroken en heraangelegd. Een gedetailleerde planning verneemt u in een volgende bewonersbrief.

Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden en een vlot verloop van de werken wordt de voltooiing voorzien tegen eind oktober 2020.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd. 

Meer info bij de directie Openbaar Domein, Vindictivelaan 1, T 059 25 87 08 of openbaardomein@oostende.be

Gepubliceerd op vrijdag 10 juli 2020 0.00 u.