Werkzaamheden Zilverlaan: verkeersmaatregelen van 14 november tot 23 december

Van 14 november tot en met 23 december 2022 zijn er werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Zilverlaan tussen de Lupinelaan en de Stuiverstraat. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt de straat gedeeltelijk afgesloten.

Van maandag 14 november tot en met vrijdag 23 december 2022 wordt de Zilverlaan tussen de Lupinelaan en de Stuiverstraat afgesloten naar aanleiding van nutswerken. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang gegarandeerd.

Het gaat enkel om het vak Zilverlaan richting Stuiverstraat. Het vak richting Gistelsesteenweg blijft bruikbaar. De doorsteek van de Lupinelaan naar de Kwartelstraat (en omgekeerd) blijft mogelijk. Omrijden kan via de Lupinelaan/Lotuslaan/Guldensporenlaan.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Gepubliceerd op woensdag 9 november 2022 0.00 u.