Wettelijk samenwonen - beëindigen

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Wettelijk samenwonen - beëindigen

Het wettelijk samenwonen wordt automatisch beëindigd als één van de partners trouwt of overlijdt.
Daarnaast kan je de overeenkomst tot wettelijk samenwonen ook gezamenlijk (in onderlinge overeenstemming) of alleen (eenzijdig) beëindigen.
Deze beëindiging gebeurt door een schriftelijke verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar minstens één van de partijen staat ingeschreven.
Let op: de overeenkomst wordt niet automatisch beëindigd door elk op een apart adres te wonen. 

Beëindigen van het wettelijk samenwonen

Wie kan het wettelijk samenwonen beëindigen?
  • beide partners samen (in onderlinge overeenstemming)
OF
  • één van de partners (éénzijdige ontbinding)
Wanneer kan je de wettelijke samenwoning ontbinden?
Dit kan na het maken van een afspraak in het stadhuis van Oostende. 
Hoe gebeurt de beëindiging?
Al naargelang een gezamenlijke of éénzijdige ontbinding melden beide partners of één van de partners zich aan bij de loketten Burgerlijke Stand. 

Wat meebrengen

  • Bij gezamenlijke ontbinding: de identiteitskaarten van beide personen
  • Bij éénzijdige ontbinding: de eigen identiteitskaart + bedrag voor betekening via gerechtsdeurwaarder

Let op: Bij eenzijdige ontbinding wordt de andere partij hiervan binnen de acht dagen op de hoogte gebracht. Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een gerechtsdeurwaardersexploot. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt moet de kosten hiervan vooraf betalen aan de Burgerlijke Stand (het restbedrag wordt dan teruggestort).

Tarief

  • De gezamenlijke ontbinding van de verklaring van wettelijk samenwonen is gratis.
  • Bij éénzijdige ontbinding van wettelijk samenwonen betaal je de kosten van het gerechtsdeurwaarderexploot (dit kan gaan van € 200 tot € 350).
     
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.