Wie zijn we

Hoofdthemas

Het Stadsatelier Oostende werd in 2015 opgericht door de stad Oostende om de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad te bewaken en te stimuleren.

Het Stadsatelier bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten de schepen van Ruimtelijke Ordening. Samen werken ze aan een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan voor de stad op lange termijn, verzorgen ze de omkadering van een aantal innoverende woonprojecten, en begeleiden en adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten voor de stad.

"Met het Stadsatelier willen we niet enkel de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkeling bewaken, maar vooral ook mee de condities scheppen om kwaliteit mogelijk te maken."