Wijkbabbels

Hoofdthemas

De wijkraden werden vroeger minimum twee keer per jaar georganiseerd in elke wijk. In het huidige bestuursakkoord 'Allemaal Oostendenaar' staat de ambitie om de wijkraden om te vormen naar een formule waarbij alle Oostendenaars en verenigingen actief hun stem kunnen laten horen, waarbij er ruimte is voor dialoog en waarbij elk thema aan bod kan komen. De nieuwe formule Wijkbabbels komt hieraan tegemoet.

Interactie en participatie centraal

Bekijk hier de presentatie van de wijkbabbels die aan bod kwamen:

Zandvoorde Wijkbabbels.pdf2,9 Mb(pdf)

Konterdam Wijkbabbels.pdf2,4 Mb(pdf)

Mariakerke Wijkbabbels.pdf4,9 Mb(pdf)

Raversijde Wijkbabbels.pdf3,4 Mb(pdf)

Westerkwartier Wijkbabbels.pdf5,1 Mb(pdf)

Centrum Wijkbabbels.pdf6,4 Mb(pdf)

Vuurtoren Wijkbabbels.pdf3,3 Mb(pdf)

Stene Wijkbabbels.pdf6,6 Mb(pdf)

Herbekijk de Wijkbabbels

Elke Wijkbabbel vindt plaats in het ontmoetingscentrum in de wijk. De schepen van Samenleven en de burgemeester geven een korte uiteenzetting van het bestuursakkoord op wijkniveau en lichten de plannen en de ambities specifiek voor de wijk in kwestie toe. In het tweede luik van de Wijkbabbels worden collectieve vragen over de wijk beantwoord en besproken. Daarna kun je ook nog individuele meldingen of problemen doorgeven aan Stad Oostende.

Herbekijk de livestreams hier 

Thematische bewonersvergadering

Op basis van wijkanalyses en signalen van wijkactoren en/of burgers zullen ook thematische bewoners- of buurtvergaderingen georganiseerd worden. Specifieke welomlijnde thema's die de straat-, buurt-, en wijkbewoners rechtstreeks aanbelangen kunnen daar in de diepte besproken worden.

De wijkraden werden vroeger minimum twee keer per jaar georganiseerd in elke wijk. In het huidige bestuursakkoord 'Allemaal Oostendenaar' staat de ambitie om de wijkraden om te vormen naar een formule waarbij alle Oostendenaars en verenigingen actief hun stem kunnen laten horen, waarbij er ruimte is voor dialoog en waarbij elk thema aan bod kan komen. De nieuwe formule Wijkbabbels komt hieraan tegemoet.