Wijkbabbels

De wijkraden werden vroeger minimum twee keer per jaar georganiseerd in elke wijk. In het huidige bestuursakkoord 'Allemaal Oostendenaar' staat de ambitie om de wijkraden om te vormen naar een formule waarbij alle Oostendenaars en verenigingen actief hun stem kunnen laten horen, waarbij er ruimte is voor dialoog en waarbij elk thema aan bod kan komen. De nieuwe formule Wijkbabbels komt hieraan tegemoet.

Interactie en participatie centraal

Via deze webpagina kun je telkens de data raadplegen voor de Wijkbabbels en kun je je inschrijven. Wijkbewoners zullen tot één week voor de wijkbabbel vragen kunnen inzenden.

Data:

  • Zandvoorde: Vrijdag 8 oktober – 19.00 – OC ’t Kasteeltje
  • Konterdam: Zaterdag 23 oktober – 14.00 uur – OC Schaperye (LDC)
  • Mariakerke: Zaterdag 20 november  - 10.00 uur – OC ’t Viooltje (LDC)
  • Raversijde: Zaterdag 4 december – 14.00 uur – OC Ter Yde

Via dit inschrijvingsformulier zal je kunnen aangeven in welke wijk je woont, of je fysiek aanwezig kan zijn en of je een vraag hebt voor Stad Oostende. Alle opties zijn hierbij mogelijk: een vraag stellen maar thuis kijken, fysiek aanwezig zijn zonder een vraag te stellen of fysiek aanwezig zijn en wel een vraag indienen.

Volg Wijkbabbels fysiek of digitaal

Elke Wijkbabbel vindt plaats in het ontmoetingscentrum in de wijk. De schepen van Samenleven en de burgemeester geven een korte uiteenzetting van het bestuursakkoord op wijkniveau en lichten de plannen en de ambities specifiek voor de wijk in kwestie toe. In het tweede luik van de Wijkbabbels worden collectieve vragen over de wijk beantwoord en besproken. Daarna kun je ook nog individuele meldingen of problemen doorgeven aan Stad Oostende.

Wie Wijkbabbels niet fysiek kan of wil bijwonen, zal dit participatiemoment digitaal kunnen volgen of nadien zelfs herbekijken. Er is een livestream voor elke Wijkbabbel die je via deze webpagina zal kunnen bekijken. 

Thematische bewonersvergadering en buurtmarkt

Aansluitend op de Wijkbabbels wordt er een buurmarkt georganiseerd waarop verschillende stadsdiensten aanwezig zijn om informatie te geven en te antwoorden op concrete vragen van Oostendenaars. Zowel ter plaatse als digitaal zal de Oostendenaar de nieuwe formule via een evaluatieformulier kunnen evalueren.

Op basis van wijkanalyses en signalen van wijkactoren en/of burgers zullen ook thematische bewoners- of buurtvergaderingen georganiseerd worden. Specifieke welomlijnde thema's die de straat-, buurt-, en wijkbewoners rechtstreeks aanbelangen kunnen daar in de diepte besproken worden.

De wijkraden werden vroeger minimum twee keer per jaar georganiseerd in elke wijk. In het huidige bestuursakkoord 'Allemaal Oostendenaar' staat de ambitie om de wijkraden om te vormen naar een formule waarbij alle Oostendenaars en verenigingen actief hun stem kunnen laten horen, waarbij er ruimte is voor dialoog en waarbij elk thema aan bod kan komen. De nieuwe formule Wijkbabbels komt hieraan tegemoet.