Wijkbabbels gaan van start

Vanaf oktober introduceert Stad Oostende Wijkbabbels als opvolger van de vroegere wijkraden. Er is gekozen voor een nieuw, modern concept waarbij interactie en participatie centraal staan. Iedereen zal de Wijkbabbels ook digitaal mee kunnen volgen.

Vroeger werden in elke wijk wijkraden georganiseerd. Met het nieuwe concept Wijkbabbels kunnen Oostendenaars en verenigingen actief hun stem laten horen. Er is ruimte voor dialoog en elk thema kan aan bod komen.

Interactie en participatie centraal

Via de link op de website (www.oostende.be/wijkbabbels) kunnen Oostendenaars de data raadplegen voor de Wijkbabbels en kunnen ze zich inschrijven. Wijkbewoners zullen tot één week voor de wijkbabbel vragen kunnen inzenden.

Via het inschrijvingsformulier zullen inwoners kunnen aangeven in welke wijk ze wonen, of ze fysiek aanwezig zullen zijn en of ze een vraag hebben voor Stad Oostende. Alle opties zijn hierbij mogelijk: een vraag stellen maar thuis kijken, fysiek aanwezig zijn zonder een vraag te stellen of fysiek aanwezig zijn en wel een vraag indienen.

Inwoners die zich niet digitaal kunnen inschrijven, kunnen een papieren inschrijvingsformulier afhalen in het ontmoetingscentrum in de buurt.

Volg Wijkbabbels fysiek of digitaal

Elke Wijkbabbel vindt plaats in het ontmoetingscentrum in de wijk. De schepen van Samenleven en de Burgemeester geven een korte uiteenzetting van het bestuursakkoord op wijkniveau en lichten de plannen en de ambities specifiek voor de wijk in kwestie toe. In het tweede luik van de Wijkbabbels worden collectieve vragen over de wijk beantwoord en besproken. Daarna kan iedereen ook nog individuele meldingen of problemen doorgeven aan Stad Oostende, via een signaal- en/of fenomenenkaart.

Aansluitend op de Wijkbabbels is er ruimte om extra vragen te stellen aan de verschillende diensten over de onderwerpen die in het plenaire gedeelte aan bod kwamen.

Inwoners die Wijkbabbels niet fysiek kunnen of willen bijwonen, zullen dit participatiemoment digitaal kunnen volgen of nadien zelfs herbekijken. Er wordt een livestream voorzien voor elke Wijkbabbel die inwoners kunnen raadplegen via de website www.oostende.be/wijkbabbels .

Data en locaties

  • Wijkbabbels Zandvoorde: Vrijdag 8 oktober – 19.00 uur – OC ’t Kasteeltje
  • Wijkbabbels Konterdam: Zaterdag 23 oktober – 14.00 uur – OC Schaperye
  • Wijkbabbels Mariakerke: Zaterdag 20 november – 10.00 uur – OC ’t Viooltje
  • Wijkbabbels Raversijde: Zaterdag 4december – 14.00 uur – OC Ter Yde

De andere wijken komen in het voorjaar van 2022 aan bod.

Gepubliceerd op dinsdag 21 september 2021 17.39 u.