Wijkgezondheidscentrum De Hoek biedt houvast in moeilijke tijden

We hadden een gesprek met Jason Goddyn en Alison Helsmoortel over hoe Wijkgezondheidscentrum De Hoek houvast blijft bieden aan patiënten in deze coronacrisis.

Door oudere mensen zelf op te bellen, creëren we voor hen een stukje houvast.

Welk effect voelen jullie bij de doelgroep met wie jullie werken?

Bij veel oudere mensen met gezondheidsproblemen merken we duidelijk een grotere nood aan hulp in huis. Gelukkig beschikken velen onder hen over een netwerk van familie en vrienden. Mensen zonder netwerk vallen terug op hulpverlening en in deze crisis mogen we zeggen dat de sociale noodlijn echt wel een waardevol initiatief blijkt. Ook de eenzaamheid speelt heel wat mensen momenteel nog meer parten dan anders. Telefonische contacten kunnen dat maar deels vervangen, mensen willen iemand in de ogen kunnen kijken. Toch zijn die contacten voor ons heel belangrijk gebleken. Proactief belden we de afgelopen weken alle 70-plussers uit onze patiëntengroep op om te polsen hoe het met hen gaat. Velen doen nog zelf dagelijks wat boodschappen, vaak is dat voor hen de enige keer dat ze buitenkomen en bij de bakker of kruidenier een babbeltje kunnen slaan.

In deze crisis mogen we zeggen dat de sociale noodlijn echt wel een waardevol initiatief blijkt.

Een andere groep die het in deze omstandigheden ook echt wel moeilijk heeft, zijn de mensen met een migratie-achtergrond. Vaak is de taalbarrière er de oorzaak van dat zij de huidige maatregelen niet begrijpen. We staan er niet voldoende bij stil hoe complex onze maatschappij is. Concreet boden we nogal wat mensen ondersteuning bij de aanvraag voor technische werkloosheid, velen zijn immers in de veronderstelling dat de werkgever dat automatisch voor hen regelt.

Hoe hebben jullie de afgelopen weken jullie aanpak aangepast aan deze crisis?

We hebben ons de afgelopen weken nog meer dan we gewoon zijn – een wijkgezondheidscentrum is nu eenmaal een werking waarin we met ons multidisciplinair team de patiënt helpen op allerlei aspecten die met gezondheid te maken hebben – met veel praktische vragen bezighouden. Daar kruipt veel tijd en energie in. Veel patiënten blijven ook in tijden van corona met andere, vaak chronische klachten kampen. Daar merken we een toenemende druk om mensen concreet te helpen want deze afspraken met specialisten kunnen uiteraard ook niet onbeperkt uitgesteld blijven worden. Sommigen hebben uit angst om buiten te komen noodzakelijke afspraken bij de dokter uitgesteld. Daarnaast hebben we ons net zoals alle huisartsen moeten reorganiseren op het ontvangen van patiënten in de huidige omstandigheden: wachtzaal en dokterskabinet na elke patiënt ontsmetten en op zoek gaan naar beschermingsmateriaal dat vandaag aan woekerprijzen aangeboden wordt. De impact van deze crisis op een groepspraktijk zoals de onze is zeer groot, dus valt te vrezen dat die nog veel groter is voor huisartsen die het op hun eentje moeten klaren.

Welke lessen nemen jullie mee naar de toekomst?

We hebben in deze crisis gemerkt dat er bij veel partners een grote bereidheid is om intensief samen te werken in het belang van de patiënt. Uiteraard was dat vroeger ook al het geval, maar de omstandigheden hebben die bereidwilligheid aangescherpt en dat nemen we graag mee. Het proactief contacteren van bejaarde patiënten is zeer relevant gebleken omdat we uit die bevraging heel wat signalen kunnen oppikken waarmee we samen met de patiënt verder aan de slag kunnen. We hebben op die manier een nieuwe groep mensen in kwetsbaarheid gevonden. Mensen blijken heel hard te appreciëren dat wij aan hen denken en beschikbaar zijn in geval van nood, ze voelen zich hierdoor letterlijk een stukje veiliger. Dat houden we graag verder aan als werkwijze. We hopen ook dat deze pandemie het positieve effect mag opleveren dat mensen in de toekomst op een wat trager ritme verder leven en dat zij de tijd nemen en krijgen om hun lichaam in geval van ziekte wat meer op natuurlijke wijze te laten helen en niet steeds weer de druk voelen om zo vlug mogelijk terug aan het werk te gaan.

www.wgcdehoek.be

Mensen blijken ook heel hard te appreciëren dat wij aan hen denken en beschikbaar zijn in geval van nood, ze voelen zich hierdoor letterlijk een stukje veiliger.

Gepubliceerd op dinsdag 28 april 2020 11.08 u.