Je hebt ongetwijfeld al gehoord over de wijzigingen in het kader van de wijksubsidiëring en meer bepaald de hervorming van Wijk in Beweging. In het bestuursakkoord werd al overeengekomen dat het reglement zou worden hervormd. Het reglement en de subsidiëring zal voortaan Wijkprikkels heten en werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 18 november 2019.

Met Wijkprikkels wenst de Stad Oostende een nieuwe mogelijkheid te bieden om samen met de inwoners aan de stad te bouwen. De stadsmissie vormt de leidraad om alle inwoners van Oostende, in al dan niet georganiseerd verband, uit te nodigen om projecten voor te stellen die uitdagingen in de straat/buurt/wijk helpen aanpakken. Inwoners krijgen dus de mogelijkheid om actief te deel te nemen aan het beleid door het indienen van projectvoorstellen en kunnen achteraf mee beslissen door te stemmen op de projectvoorstellen. Wijkprikkels worden toegekend in de vorm van een subsidie.

Zit jij met een geweldig idee om Stad Oostende of jouw wijk nog beter te maken? De indiendatum voor projectvoorstellen 2022 werd verlengd door de coronacrisis tot 31 december 2021.

Vanaf nu kan je jouw idee hier digitaal indienen via het volgende aanvraagformulier Aanvraag Subsidie voor Wijkprikkels.

Hieronder kan je alles nalezen in het reglement.


Het stavingsdossier kan digitaal worden ingediend op ons platform Mijn Oostende.

Mijn Oostende

Registreren gaat gemakkelijk maar is noodzakelijk.