Wat

WINGG is een geheel van zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.

Het netwerk bundelt – onder meer via verschillende zorgprogramma’s – de krachten om de hulpverlening voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. Om dit doel te bereiken wordt het bestaande residentiële en ambulante aanbod aangevuld met gespecialiseerde behandeling in de leefomgeving van de kinderen en jongeren.

Ook kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben door een context van geweld kunnen er terecht indien er sprake is vant een complexe psychische problematiek waarbij de 1e lijn en 2e lijn hulpverlening vastloopt en waarbij mobiele hulpverlening noodzakelijk is.

WINGG staat voor West-Vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheid. Het is een geheel van zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context. WINGG is een apart team dat bestaat uit verschillende mobiele teams, onder andere het mobiele crisisteam.

Wie zijn de samenwerkingspartners?

Onder andere diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie (K-diensten), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Crisismeldpunt minderjarigen (CAW Noord-West-Vlaanderen), revalidatiecentra, huisartsen, voorzieningen uit de Integrale Jeugdhulp of de drughulpverlening, context- en cliëntvertegenwoordigers, privé-gevestigde kinderpsychiaters, psychologen en therapeuten.

Er is gekozen voor een geïntegreerd netwerk van diensten in de geestelijke gezondheidszorg en de integrale jeugdhulp omdat we op die manier een totaalaanbod kunnen doen naar de minderjarige in crisis. Het totaalplaatje wordt in beeld gebracht en de hele waaier aan crisisjeugdhulp kan worden opengetrokken.

Waar

https://wingg.be/contact/

(Update: 29/12/2022)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.