Stedelijke verordening m.b.t. winkels en nachtwinkels