Woonmarkt

Woonmarkt

Woonmarkt

Kom op woensdag 5 oktober 2022 van 15.00 en 20.00 uur naar de Bibliotheek Oostende voor Woonmarkt met een vijftiental standhouders. De toegang is gratis.

Voor wie?

Voor (ver)kopers, (ver)huurders, eigenaars, tweedeverblijvers, sociale huurders en/of potentiële kopers.

Wat?

Kom alles te weten over kopen, verkopen, huren, verhuren, (sociale) huisvesting, premies, verbouwen, … Maar ook over (brand)veiligheid, woon/huurgeschillen en (inbraak)preventie.

Welke standhouders?

 • Huurdersbond West-Vlaanderen - Adviespunt Oostende
 • De Eigenaarsbond vzw
 • Vlaams Woningfonds
 • Energiehuis Oostende
 • Hulpverleningszone 1 Post Oostende
 • Dienst Veiligheid – diefstalpreventieadviseur
 • Dienst Vergunningen Stad Oostende
 • Dienst Handhaving - team Wonen
 • Woonbegeleiding Stad Oostende
 • Dienst Rechtenverkenning Stad Oostende
 • Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende
 • Sociale Huisvestingsmaatschappij De Gelukkige Haard
 • Sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard
 • Opbouwwerk Dak- en Thuislozen
 • West-Vlaamse Intercommunale

Ook de Lokale Politie, vredegerecht Oostende en WoonWel cvba werkten mee aan de voorbereidingen van de Woonmarkt.