Woonontwikkelingsproject Zilverlaan volledig vergund

Stad Oostende heeft een laatste omgevingsvergunning verleend voor het woonontwikkelingsproject in de Zilverlaan. Stadsatelier Oostende zette hiervoor een unieke samenwerking op tussen de stad, Duinhelm, Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonwel en private ontwikkelaar Condor Real Estate Development.

De site langs de Zilverlaan kreeg vorm in samenwerking met het Stadsatelier van de stad Oostende. Er werd een masterplan opgemaakt waarbij de kern bestaat uit een toegankelijke collectieve groenruimte, een zogenaamd Polderpark. Daarnaast is ruimte voorzien voor een groene dreef die langs de Zilverlaan over de gehele projectsite loopt. 

Woonprogramma

Voor de realisatie van dit totaalproject in de Zilverlaan, ging Stad Oostende een samenwerking aan met Sociale Huisvestingsmaatschappij WoonWel, Condor Real Estate Development en vzw Duinhelm. Met het verlenen van de omgevingsvergunning voor de sociale woningen, gaat de laatste fase in van dit inclusieve project. De focus ligt op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, zowel privaat als sociaal. Bovendien wordt er een zorgsite voor vzw Duinhelm gerealiseerd en zal het centrale Polderpark dienen als een groene ontmoetingsruimte voor alle buurtbewoners.

Op de site komen er 38 sociale koopwoningen, 8 sociale koopappartementen en 11 koopwoningen onder erfpacht (WoonWelZeker) realiseren. Bovendien zal er een gemeenschapsruimte worden geïntegreerd die niet alleen ten dienste zal staan van de wijk op zich, maar ook van alle bewoners van Stene.

Start voorjaar 2024

Er wordt ook gemikt op een autovrije wijk met publieke buitenruimten. Momenteel wordt het archeologisch dossier opnieuw opgestart zodat het vervolgonderzoek kan uitgevoerd worden. Tegelijk zullen de dossiers voor aanbesteding worden voorbereid zodat een aannemer voor zowel infrastructuur als bouw van de woningen kan worden aangesteld. WoonWel hoopt de werken in het voorjaar 2024 te kunnen opstarten.

Gepubliceerd op vrijdag 12 mei 2023 18.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.