Woonzone luchthaven wordt blauwe zone

De nabijheid van de Oostende Luchthaven zorgde recent voor een steeds meer toenemende parkeerdruk in Raversijde. Het Stadsbestuur beantwoordde het signaal van de bewoners met een rondvraag. Uit die rondvraag blijkt nu dat de meerderheid van de omwonenden voorstander is van de invoering van een blauw

Na de bewoners van de Emiel de Smitlaan werden ook de bewoners van de aangrenzende straten bevraagd over het al dan niet invoeren van een ‘blauwe zone’ als oplossing voor de buurt. Op die manier worden reizigers ontmoedigd om voor lange tijd in de wijk nabij de luchthaven te parkeren. De bewoners stemmen in met het invoeren van een ‘blauwe zone’. Het dossier om blauwe zone in te voeren, wordt op de Gemeenteraad van december 2018 geagendeerd.

De parkeerdruk rond de luchthaven neemt toe. Vooraleer maatregelen te nemen, werd via een bewonersbrief gepolst naar de mening van de buurtbewoners. Eerst was de Emiel de Smitlaan aan de beurt. Daarna werden ook de inwoners van de naburige straten bevraagd. De invoering van een blauwe zone in Raversijde moet reizigers ontmoedigen om voor lange tijd in de wijk nabij de luchthaven te parkeren.

De bewoners van de Emiel de Smitlaan, die al instemden met het invoeren van de blauwe zone, werden ook de bewoners van de Kinkhoornlaan, de Luchthavenstraat, de Mijterlaan, de Nieuwpoortsesteenweg (tussen de Emiel de Smitlaan en de Luchthavenstraat), de Pareloesterlaan, de Schoolstraat, de Strandschelplaan en de Wulklaan bevraagd over het al dan niet invoeren van een blauwe zone in hun straten.

62 formulieren werden ingediend door de bewoners van volgende straten:

 • Kinkhoornlaan 1
 • Luchthavenstraat 9
 • Mijterlaan 8
 • Nieuwpoortsesteenweg 7
 • Pareloesterlaan 15
 • Schoolstraat 5
 • Strandschelplaan 6
 • Wulklaan 11


11 keer werd gekozen voor het behouden van de huidige situatie:

 • Kinkhoornlaan 0
 • Luchthavenstraat 3
 • Mijterlaan 2
 • Nieuwpoortsesteenweg 0
 • Pareloesterlaan 0
 • Schoolstraat 3
 • Strandschelplaan 2
 • Wulklaan 0

51 keer werd gekozen voor het invoeren van een blauwe zone:

 • Kinkhoornlaan 1
 • Luchthavenstraat 6
 • Mijterlaan 6
 • Nieuwpoortsesteenweg 7
 • Pareloesterlaan 15
 • Schoolstraat 2
 • Strandschelplaan 4
 • Wulklaan 11

Uit de bevraging blijkt dat de meerderheid van de bewoners voorstander is van het invoeren van de blauwe zone.

In de Kinkhoornlaan, de Luchthavenstraat, de Mijterlaan, de Nieuwpoortsesteenweg (tussen de Emiel De Smitlaan en de Luchthavenstraat), de Pareloesterlaan, de Strandschelplaan en de Wulklaan zal dus een blauwe zone geïnstalleerd worden.  In de Schoolstraat, een straat gelegen aan dezelfde kant van de luchthaven, is door de bewoners gekozen om geen blauwe zone in te voeren. In de Schoolstraat zal de huidige situatie behouden blijven.

Om de blauwe zone in te voeren, wordt in december 2018 een dossier voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Wat betekent de invoering een ‘blauwe zone’?

- Parkeerduur wordt beperkt tot 8 uur
- Beperking geldt alle dagen 24/24 uur
- Uitgezonderd bewoners, met bewonerskaart
- Per domicilie adres kunnen bewoners van de straat een bewonerskaart aanvragen bij Indigo.
- Als de garage of inrij zich in de blauwe zone bevindt, kunnen de bewoners probleemloos en onbeperkt zonder parkeerschijf parkeren voor de garage of inrij, op voorwaarde dat de nummerplaat duidelijk zichtbaar is op de garagedeur of inrit.

Gepubliceerd op vrijdag 7 december 2018 13.54 u.