Woord

Startleeftijd Woord

Initiatie: voor 6 en 7-jarigen of in het eerste of tweede leerjaar van de basisschool ingeschreven zijn.
Kinderen: 8 jaar of reeds in het derde leerjaar van het basisonderwijs ingeschreven zijn.
Volwassenen: vanaf 15 jaar wordt men in de sectie "volwassenen" ingeschreven.

In het domein Woordkunst-drama bestaat er geen tweede graad "volwassenen" en is er enkel een onderscheid in de derde graad. In de vierde graad volgt iedereen hetzelfde lessenpakket. In het domein Woordkunst-drama kunnen de leerlingen op leeftijd instromen (vb. een 10-jarige kan onmiddellijk in de tweede graad 2.3 starten). Een 12-jarige start in derde graad 3.1 van de sectie jongeren.

 

Aanbod

EERSTE GRAAD

KINDEREN: 2 LEERJAREN – 1 UUR/WEEK

1.1 – 1.2: Domeinoverschrijdende initiatie (Domino of DuO)
1.1: Woordinitiatie (Wini)

TWEEDE GRAAD

KINDEREN: 4 LEERJAREN – 1 UUR/WEEK

2.1 – 2.4: Woordatelier

DERDE GRAAD

KINDEREN: 3 LEERJAREN – 2 UUR/WEEK*

3.1 – 3.3: Woordlab (Woordstudio + Theaterstudio)

VOLWASSENEN: 3 LEERJAREN – 2 UUR/WEEK*

3.1 – 3.3: Woordlab (Stemstudio + Theaterstudio of Woordstudio)

VIERDE GRAAD

VOLWASSENEN: 3 LEERJAREN – 2 UUR/WEEK*

STUDIERICHTING: VERTOLKEND ACTEUR

OPTIE: SPELTHEATER

4.1 – 4.3: Dramalab (KunstKader) + Theater

OPTIE: VERTELTHEATER

4.1 – 4.3: Dramalab (KunstKader) + Verteltheater-stemregie (Woordstudio plus)

STUDIERICHTING: CREËREND ACTEUR

OPTIE: THEATERMAKER

4.1 – 4.3: Dramalab (KunstKader) + Cabaret en comedy

SPECIALISATIE

VOLWASSENEN: 2 LEERJAREN – 2 UUR/WEEK

Mogelijk in alle opties uit de vierde graad, vakken te bepalen in overleg met directie.

 

* Extra keuzevak mogelijk (= buiten minimale lestijdenpakket): elk vak van de tweede t.e.m. de vierde graad van dit domein, afhankelijk van de organisatie.
1 Enkel indien de optie Cabaret en comedy niet wordt goedgekeurd
2 Optie nog in aanvraag, toekenning in augustus 2018
3 Optie nog in aanvraag, toekenning in augustus 2018