YouthStart motiveert Oostendse jongeren

Stad Oostende werkt sinds deze zomer samen met YouthStart. Die organisatie biedt intensieve trainingen aan waarbij jongeren uitgedaagd worden om hun droomproject te realiseren. Deze week rondde een tweede groep Oostendse jongeren het traject af.

De strijd tegen schooluitval is één van de prioriteiten van Stad Oostende de komende jaren. Op dit moment verlaten nog 16% van de jongeren in onze stad de middelbare school zonder diploma. Maar ook jongeren die wel een diploma secundair behaalden, hebben niet altijd makkelijk toegang tot de arbeidsmarkt.

80% zet stappen richting arbeidsmarkt

De YouthStart-methode is een professioneel begeleid traject voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar, die het onderwijs achter zich lieten en maximaal een diploma secundair onderwijs behaalden. YouthStart mikt op jongeren die al even zonder werk zitten en steeds verder verwijderd raken van de samenleving. Deze methodiek wérkt: voor 80% van de jongeren blijkt zo’n traject succesvol om nieuwe stappen te zetten richting de arbeidsmarkt.

Trainers van YouthStart doorlopen met groepjes van maximaal 10 jongeren een intensief traject van 8 volle dagen. In dat traject wordt gewerkt rond mogelijkheden en verwachtingen. "Alle deelnemers moeten een droomproject formuleren, een soort eigen onderneming, waarvoor men een plan van aanpak gaat formuleren. Die oefening kan een mooie stap zijn naar zelfstandig ondernemerschap, maar ook naar het verscherpen van hun jobprofiel of extra scholing" zegt Philip Knaeps, projectcoördinator van YouthStart Belgium vzw.

Armoede, jeugdwerkloosheid en schooluitval aanpakken

Het bestrijden van de ongekwalificeerde uitstroom is een prioriteit voor Stad Oostende. Omdat echter niet elke jongere die potentieel afhaakt op school hetzelfde profiel heeft, zetten we daarom in op verschillende domeinen. Met YouthStart vullen we de bestaande projecten aan.

Vanuit het Economisch Huis werken we actief aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Samen met de welzijnsdiensten van Stad Oostende leiden we mensen toe naar dit project en werken we samen rond de verdere begeleiding.

Tweede succesvol traject afgerond

Op woensdag 25 november kregen zes jongeren na de presentatie van hun droomproject, een YouthStart certificaat uitgereikt. Deze zomer vond al eerste traject plaats waar ook zes leerlingen aan deelnamen. Stad Oostende wil de komende jaren nog meer YouthStart-trajecten opzetten.

Gepubliceerd op donderdag 26 november 2020 11.31 u.