Zandsuppletiewerken op het strand

Ook dit jaar zijn er opnieuw suppletiewerken (strandophoping) op het Oostendse strand. De werken zullen gebeuren op het strand vanaf het Westerstaketsel tot aan de zone van het sportstrand ter hoogte van surfclub Inside Outside.

Net zoals de voorbije jaren, start het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust opnieuw met suppletiewerken (strandophoping) op het Oostendse strand. Deze werken zijn noodzakelijk om overlast te voorkomen bij stormweer en zullen gebeuren op het strand vanaf het Westerstaketsel tot aan de zone van het sportstrand ter hoogte van surfclub Inside Outside.

De voorbereidende werken - plaatsing werfkeet en leidingen - starten op maandag 24 januari 2022. Op maandag 14 februari 2022 gaan de effectieve suppletiewerken van start. Het opgespoten zand wordt aangevoerd vanuit de haven. De werken duren ongeveer 5 weken (tot week van 21 maart). Aansluitend volgt de afvoer en afbraak van de leidingen. Deze werken zullen een tweetal weken duren. Tegen de paasvakantie zijn de werken achter de rug.

De aannemer kreeg de toestemming om ook ’s nachts te werken. Er kan dus enige geluidsoverlast zijn. De aannemer doet er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Het staketsel blijft steeds toegankelijk. 

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zullen de parkeerplaatsen van de yachtclub tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Er kan wel geparkeerd worden op een aparte zone op het strand naast de werfkeet en de containers van Jan De Nul. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Volg de werken op de voet op www.agentschapmdk.be 

Gepubliceerd op donderdag 20 januari 2022 0.00 u.