Zelfhulp alcohol en drugs

Wanneer iemand een probleem heeft met alcohol of drugs (of medicatie, gokken,…) zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Sommige mensen willen liever niet (onmiddellijk) beroep doen op hulpverlening of begeleiding. Voor hen bestaat er heel wat online hulpverlening of zelfhulpgroepen waar ze met lotgenoten samenkomen om elkaar steun te bieden. 

  • SOS NUCHTERHEID Oostende: vrijzinnig en humanistische zelfzorg. Geven 24/24 informatie en telefonische opvang aan meerderjarigen met een legale of illegale middelenproblematiek. Nuchterheid tijdens de bijeenkomsten is een vereiste.
  • ANONIEME ALCOHOLISTEN AA Oostende: Zelfhulpgroepen voor meerderjarigen met een alcoholproblematiek.
    Deelwerkingen zijn: Al-Anon: hulp aan partners, familieleden of vrienden van mensen met problematisch middelengebruik en Al-ateen: hulp aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek (KOAP)
  • OUDERWERKING MSOC Oostende: dochterproject van MSOC Oostende voor ouders van volwassen gebruikers van illegale middelen.
  • DE DRUGLIJN: online zelfhulp met zelftesten rond gebruik en kennis van veelvoorkomende middelen. Bevat advies en informatie voor minder- en meerderjarigen met een legale en/of illegale middelenproblematiek en hun directe context of voor hulpverleners.  
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.