Zeven nieuwe fietsstraten in Oostende

Stad Oostende investeert fors in het fietsvriendelijk maken van de stad. Er komen maar liefst zeven nieuwe fietsstraten bij en zo wordt het aantal fietsstraten in Oostende meer dan verdubbeld.

Stad Oostende heeft de ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te worden. De stad investeert fors in het fietsvriendelijk maken van de stad. Niet alleen veilige fietsverbindingen en kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur, maar fietsstraten zijn ook een must om fietsers een veilige en aangename fietsomgeving te geven.  

De veiligheid en het comfort van de fietser staan voorop het fietsbeleid. Veel van deze straten zijn belangrijke schoolroutes en worden nu teruggegeven aan de fietsers. Auto's zijn nog steeds welkom, maar die zijn te gast en niet langer de baas. Stad Oostende heeft gekozen voor opvallende grondsignalisatie en educatieve onderborden om de nieuwe verkeerssituatie duidelijk en dus verkeersveiliger te maken.

Wat is een fietsstraat?

De volgende verkeersregels zijn er van toepassing:

 • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan innemen als die enkel opengesteld is in hun rijrichting; als de rijbaan opengesteld is voor verkeer in beide richtingen, mogen ze op de rechterhelft van de rijbaan rijden.
 • Motorvoertuigen mogen in de fietsstraat rijden, maar mogen geen fietsers inhalen.
 • In een fietsstraat mag niet sneller dan 30 km/uur gereden worden; dat geldt voor alle weggebruikers.

Verdubbeling aantal fietsstraten

Tot voor kort waren er al fietsstraten op de volgende locaties:

 • Visserskaai
 • Steensedijk (tussen Torhoutsesteenweg en Leeuwerikenstraat)
 • Steensedijk (nabij school GO! Athena Campus Pegasus)
 • Kaïrostraat
 • Duinenstraat (Raversijde)
 • Groenedijkstraat (Zandvoorde)

Daar komen er nu maar liefst zeven nieuwe fietsstraten bij:

 • Euphrosina Beernaertstraat: belangrijke schoolroute voor de centrumscholen.
 • Leffingestraat: schoolroute (basisschool Hendrik Conscience, Petrus en Paulus campus West), maar ook veilige fietsroute van en naar centrum, als alternatief voor de drukkere Elisabethlaan en Nieuwpoortsesteenweg.
 • Christinastraat: schoolroute naar scholen centrum, maar ook belangrijke fietsroute in en uit het oud-centrum.
 • Spoorwegstraat: schoolroute naar scholen centrum, maar ook veilige fietsroute als alternatief van de drukkere Verenigde Natieslaan.
 • Rozenlaan: straat met aanwezigheid school.
 • Lijsterbeslaan: straat met aanwezigheid school.
 • Oude Molenstraat: missing link tussen de fietsstraat Kaïrostraat en het vrijliggend fietspad in de Prinsenlaan.

Binnenkort zullen er nog fietsstraten worden ingericht.

Signalisatie fietsstraten

De fietsstraten worden duidelijk gesignaleerd door de volgende elementen:

 • Verkeersborden F111 en F113
 • Educatief onderbord waarop de bepalingen van een fietsstraat, zoals vastgelegd in de wegcode, staan vermeld (max 30 km/u, inhaalverbod gemotoriseerde voertuigen)
 • Wegmarkeringen (grondsignalisatie met Icoon fietsstraat).

De regels van de fietsstraten zijn niet altijd voldoende gekend bij fietsers en automobilisten. Stad Oostende heeft daarom gekozen om ook de bestaande fietsstraten te voorzien van extra grondsignalisatie en educatieve onderborden.

Meer info over fietsveiligheid op www.oostende.be/mobiliteit

Gepubliceerd op maandag 7 juni 2021 9.26 u.