Zitdagen externe diensten

De zitdagen, met uitzondering van De Wetswinkel, worden in het kader van corona tot nader order geschrapt. De pensioendienst blijft open via mypension.be en via het telefoonnummer 1765!

Vanaf 10 juli houdt De Wetswinkel zomerreces tot en met 31 augustus. In september wordt de wekelijkse dienstverlening terug volledig opgestart. Burgers zullen een afspraak moeten maken op het nummer 0499 25 13 22.

De dienstverlening van het stadhuis en de centrale campus Edith Cavellstraat blijven enkel toegankelijk op afspraak. Afspraken voor de dienst Burgerzaken en De Wegwijzer, kunnen terug online worden gemaakt.

Er worden in het Stadhuis van Oostende verschillende zitdagen georganiseerd van externe diensten. De zitdagen vinden plaats aan de loketten van het lokaal Eysselinck op de benedenverdieping (toegang via de kant 'geveluurwerk').

LEIFpunt Oostende

Enkel na afspraak mogelijk via 0471/682024 (bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17 uur, op vrijdag van 9 tot 15 uur)

Zitdag (enkel na afspraak)

 • elke 1e donderdag van 9 tot 12 uur en van 17.15 en 19.30 uur
 • elke 3e donderdag van 9 tot 12 uur

Stadhuis Oostende

Vindictivelaan 1

Nieuwe Eysselinckzaal GVL (ingang onder de klok)


De Wetswinkel

Voor juridische problemen kan je bij de Wetswinkel terecht. Je krijgt er informatie, praktisch advies en krijg je de meest geschikte werkwijze aangewezen om tot een oplossing te komen.

 • Elke donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur
 • Zonder afspraak

Meer informatie over de wetswinkel vind je hier.


Het Pensioenpunt

 • Elke tweede en vierde dinsdag van de maand.
 • FPD (voorheen RVP - contractuele werknemers): 09.00 uur tot 12.00 uur en 13.30 uur tot 16.00 uur
 • RSVZ: 09.00 uur tot 12.00 uur
 • FPD (voorheen PDOS - statutairen): 10.00 uur tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur
 • In juli en augustus is deze dienst gesloten. 

Werknemers wenden zich tot de Federale Pensioendienst/FPD (voorheen Rijksdienst Voor Pensioenen/RVP).
Zelfstandigen kunnen terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).
Statutair overheidspersoneel wordt eveneens bijgestaan door de Federale Pensioendienst/FPD (voorheen Pensioendienst voor de Overheidssector/PDOS).

Online pensioendossier?


Instituut voor Veteranen-Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

 • Elke vierde donderdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Opgelet! Vanaf 1 januari 2018 in de lokalen van HZIV, Rogierlaan 53A, elke tweede woensdag van de maand van 9.30-12.00 uur en van 14.00-15.30 uur.


Personen met een handicap – tegemoetkomingen

 • Elke vierde vrijdag van de maand van 09.00 uur tot 11.45 uur.

Fonds voor arbeidsongevallen