Zone 1 zoekt Vrijwillig brandweerm/v (bezoldigd)

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is het werken als vrijwilliger bij de brandweer wel iets voor jou. Hulpverleningszone 1 zoekt gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen, in een team dat voor elkaar door het vuur gaat.
Woonplaatsverplichting
Als vrijwillig brandweerman/-vrouw moet je op het moment van je benoeming als vrijwilliger binnen een straal van 5 km in vogelvlucht te wonen van de brandweerpost. Uitzonderingen hierop zijn de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende. Hiervoor dien je maximaal op 13 km te wonen. In de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende moet je op het moment van je benoeming ook ingeschakeld te kunnen worden als vrijwillig brandweerman/vrouw-ambulancier (m/v) en je badge DGH behaald te hebben.

Beschikbaarheid en opleiding
Als vrijwillig brandweerman/-vrouw dien je je voldoende beschikbaar te kunnen stellen. Indien je nog geen brevet van brandweerman behaald heb, zal je heel wat tijd moeten investeren in je basisopleiding. Meer info via http://ikwordbrandweer.be/nl/brandweeropleiding. Daarnaast verwachten we ook dat je je beschikbaar stelt voor je brandweerpost.

Deelnemingsvoorwaarden
 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de EER of Zwitserland
 • Je bent ten minste 18 jaar oud
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten
 • Je bent houder van een rijbewijs B
 • Je bent houder van een geldig federaal geschiktheidsattest (info om dit attest te behalen vind je via www.ikwordbrandweer.be). Het personeelslid van een hulpverleningszone wordt geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde. Ook personen die reeds opgenomen zijn in een geldende wervingsreserve van één van de respectievelijke steden en gemeentes van Zone 1 worden eveneens geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde.
Functiebeschrijving

> Raadpleeg hier de volledige functiebeschrijving van Brandweerman.

In de posten Knokke-Heist, Brugge en Oostende moet je ook de functie van ambulancier-hulpverlener uitoefenen.

> Raadpleeg hier de functiebeschrijving van ambulancier-hulpverlener

Hoe solliciteren?

Mail je kandidatuur naar vacatures@zone1.be of verstuur dit per brief tav vacatures – zone 1, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp. Om geldig te solliciteren moeten de volgende documenten ten laatste op 24 september 2019 worden toegestuurd:

 • Curriculum vitae
 • Kopie federaal geschiktheidsattest (of bewijs dat men geslaagd is)
 • Kopie rijbewijs B (voor- en achterzijde)
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 24 september 2019)
 • Indien je reeds tewerkgesteld bent als brandweerman/-vrouw, bezorg dan een bewijs van tewerkstelling bij je huidige zone. Je hoeft dan geen federaal geschiktheidsattest te behalen.
Vragen?

Voor het verkrijgen van meer informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan u contact opnemen met vacatures@zone1.be of op het telefoonnummer 050 68 17 34 of 050 68 17 33.

Gepubliceerd op donderdag 4 juli 2019 0.00 u.