Zorgblog 07 - Elise van jeugdzorg

Elise Verberckmoes is contextbegeleider bij De Brem en De Bolle. Contextbegeleiders, soms ook gezinsbegeleiders genoemd, begeleiden niet alleen de jongeren zelf, maar gaan ook de omgeving van de jongeren opzoeken: ouders, familie en vrienden.

Op die manier kunnen Elise en haar collega's een totaalbeeld schetsen en kunnen de teams gerichter werken naar totaaloplossingen toe. Doorgaans begeleidt Elise de context van jongeren ouder dan twaalf. Die jongeren kunnen voltijds of soms ook gedeeltelijk in De Brem of De Bolle verblijven. Door in nauw contact te treden met de omgeving van de jongeren beogen Elise en haar collega's een terugkeer naar familie of een overgang naar zelfstandigheid.

We belden Elise op en vroegen welk effect de hele coronacrisis heeft op haar werk.

“Toen de maatregelen werden aangekondigd, dacht ik meteen: ‘Oei!’ Ik ben immers zowat de hele dag op de baan voor huisbezoeken. Dus toen dat plots niet meer mocht heb ik mijn hele werking anders moeten aanpakken.”

Nu zoekt Elise vooral de mensen op via telefoon. Digitaal gaat het ietwat moeilijker. Elise legt uit waarom:

“Uiteraard kennen de mensen hun weg op sociale media zoals Facebook en Messenger, maar omdat wij daar geen officieel kanaal hebben, was dat niet meteen een optie. We proberen nu Skype te introduceren. Dat lijkt stapsgewijs te lukken bij sommigen.”

Elsie tijdens permanentie met collega opvoeder Amber Monteyne.

Als we vragen hoe de jongeren deze crisis beleven, vertelt ze ons dat zij heel sterk en positief reageren op de situatie.

“Ze begrijpen de ernst en gaan op een heel menselijke manier om met de maatregelen. Eigenlijk hebben ouders het er soms vaak moeilijker mee. We helpen hen uiteraard begrijpen waarom de maatregelen zo belangrijk zijn om zichzelf maar ook anderen op die manier gezond te kunnen houden.”

Maar er zijn ook positieve kanten aan de crisis:

“Voor sommige jongeren betekende deze crisissituatie een kans. Er moest immers beslist worden of we de jongeren bij ons zouden houden of misschien toch naar huis konden sturen. In overleg met de instanties die hen naar ons hebben doorverwezen, bijvoorbeeld een jeugdrechter, hebben we jongeren in sommige gevallen naar huis kunnen laten gaan. Uiteraard volgen we de situatie in die gevallen van heel nabij op. Maar het zijn alvast opportuniteiten die door deze crisis als het ware mogelijk werden gemaakt. De vraag is straks natuurlijk wat er zal moeten gebeuren na de crisis. Zetten we de begeleiding op deze nieuwe manier verder, of zullen sommige jongeren toch opnieuw bij ons geplaatst worden. Dat vraagstuk baart me toch een beetje zorgen.”

Molly houdt tijdens het thuiswerk mee een oogje in het zeil.


Over de Zorgblog

’s Avonds barsten er spontane applausjes uit op straat en aan de ramen zie je witte doeken hangen om de mensen uit de zorgsector een hart onder de riem te steken.

Op de ‘Zorgblog’ willen we ook onze eigen helden even kort in de kijker zetten. Heel wat medewerkers van Stad Oostende zijn immers op tal van verschillende manieren nog steeds actief achter de schermen. Deze helden kunnen niet gewoon thuisblijven tot het gevaar is overgewaaid, maar moeten elke dag opnieuw het werkveld in. Één ding staat hierbij centraal: zorgbehoevenden blijven beschermen en verzorgen in deze coronacrisis.

Lees hier alle blogs

Gepubliceerd op donderdag 30 april 2020 10.58 u.