Zoroos

ZORg jij ook voor OOstendse Straten?

Zoroos’, is een project dat de netheid van de stad ten goede moet komen. Het is de afkorting van ZORg voor OOstendse Straten. Het project ondersteunt vrijwilligers die zich inzetten om van hun straat een nettere leefomgeving te maken.

Wij werken enkel op afspraak. Wil je langskomen? Maak dan telefonisch of via e-mail een afspraak.

Vindictivelaan 1
8400  Oostende

059 25 86 36

zoroos@oostende.be


Zin om mee te doen?

Als Stadsbestuur ondersteunen we de 'Zoroos'. Je krijgt een pakket basismateriaal waarmee je aan de slag kan: een ‘net-pakket’ in bruikleen met onder meer een papierklem, een paar plastic handschoenen, een infopakket met nuttige informatie en telefoonnummers, … en uiteraard een jaarlijkse ‘bedankingsreceptie’. Dit pakket kan gaandeweg nog uitgebreid worden.

Wat kunnen Zoroos doen?

Heel veel. Om maar enkele voorbeelden op te sommen:

  1. Je belt de straatlampenfoon 0800/6.35.35 (gratis nummer) om defecte openbare verlichting te melden.
  2. Je merkt in je straat of buurt een sluikstort op. Je belt de sluikstortlijn op het nummer 0800/92.4.91 (gratis nummer). Je houdt de omgeving van de glascontainer in je buurt in de gaten. Wanneer er plastic zakjes of kartonnen dozen rond de glascontainers staan, bel je onmiddellijk de sluikstortlijn.
  3. Je raapt papier, een blikje of ander klein afval in je straat op.
  4. Je helpt je buren wanneer zij problemen hebben met de bestaande initiatieven om de straten en buurten net te houden: je zorgt dat zij een correcte ophaalkalender hebben, je geeft informatie over de openingstijden en de werking van het recyclagepark of over de selectieve ophaalronde van huisvuil …
  5. Je bent een aanspreekpunt voor de stedelijke diensten.
  6. Je helpt meedenken over je straat en je neemt ook initiatief om je straat een gezelliger uitzicht te geven (via b.v. geveltuintjes, een straatfeest of de groenbon,…).
  7. Je meldt vormen van vandalisme in je straat (graffiti, schade aan speeltoestellen of aan groenvoorzieningen, wildplakken, wildplassen …).
  8. Je signaleert tekortkomingen: putten in het wegdek, losliggende trottoirtegels, kapotte verkeersborden, een rioolputje dat verstopt zit …
  9. Je beplant en onderhoudt één (of meer) boomspiegels in je straat. Daarvoor stellen wij je via de Groendienst de plantjes ter beschikking.
  10. Je neemt samen met andere bewoners de netheid van een pleintje of groensprokkel onder je hoede.

Als vrijwilliger kies je zelf wat je doet!

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.